Архив за етикет: Мост

По моста

Предназначението на моста е да свързва. Харесва ми идеята човек да може да се транспортира от едно място на друго по пряк път. За бизнесът това е незаменимо – съкращава се времето и разстоянието, а оттам – стойността на стоките. Някои мостове имат икономическо значение, но други съчетават и естетическа стойност.

Представям 3, по моему забележителни моста, които се намират на територията на България:

Покритият мост (Ловеч)

Той се намира над река Осъм в Ловеч и е официалния символ на града. Мостът свързва новата част на града с Архитектурно-историческия резерват „Вароша“. Покритият мост е единственият по рода си на Балканския полуостров. В Европа съществуват само още три подобни моста – в Люцерн, Флоренция и Ерфурт.

Дунав мост

Наричан още „Мост на дружбата“, това е стоманен фермов мост над река Дунав между градовете Русе и Гюргево (на речен километър 488,7).

Открит е официално за експлоатация на 20 юни 1954 г., като за времето си е най-големият комбиниран мост (с железопътна линия и за автомобилен трафик) в Европа. Строен е 2,5 год. от България и Румъния в сътрудничество с тогавашния СССР.

Дяволският мост

Това е мост на река Арда, намиращ се в живописен пролом на около 10 километра северозападно от град Ардино близо до село Дядовци. Мостът е разположен на 420 метра надморска височина,

Дяволският мост е построен в началото на 16 век по заповед и желание на султан Селим I като част от път свързващ Горнотракийската низина с Беломорска Тракия и Егейско море. На 24 февруари 1984 г. мостът е обявен за паметник на културата.

Pokritia most Lovech dunav most dqvolski most